Hizmetlerimiz

Afyonkarahisar

TEMİZLİK VE ÇEVRE

 • Blok girişleri, asansörlerin ve ortak alanların periyodik zamanlarda temizliğini yapmak
 • Kışın blok önlerinden başlayan ve otoparka kadar devam eden yollarda kar temizliği yapmak
 • Sorumlu olduğu alanlarda meydana gelen arızaları yönetime bildirmek ve takibini yapmak
 • Akşamları blok sakinlerinin evsel atık mahiyetindeki çöplerini toplatmak
 • Çim alanların mevsimsel gelişimlerine göre ayda 1-2 kez biçilmesi,
 • Günlük olarak sulama programının kontrolünün yapılması,
 • Haftalık bahçe bakım programlarına göre gerekli ilaçlama, budama ve yabancı ot temizliği planının belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması,
 • Kuruyan bitkilerin belirlenerek iptal edilmesi, yerine mutabık kalınacak türlerin uygulanması (malzeme hariç),
 • Mevcut bitkilerin alt çukurlarının kazılarak toprağının havalandırılması ve gübrelemelerinin yapılması,
 • Sezon sal olarak mevsimlik bitki lendirmelerin yapılması,
 • Kuru yaprakların temizlenmesi,
 • Sıklaşan bitkilerin ayırma ve yer değiştirme çalışmaları,
 • Bahçede yapılacak olası revize çalışmaları
 • Bahçe bakımı kapsamının dışındaki; Bahçedeki mevcut kullanımların fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve revize edilecek alanların planlanmasının yapılması ile iş sürecindeki uygulama denetimleri, bahçe bakımını üstlenmemiz halinde firmamızca bedelsiz olarak yürütülecektir.
 • Bahçede mevsimlik çiçek uygulamaları dışında site tarafından talep edilen ilave bitkilendirmeler ( soğanlı bitki, ağaç, sarşaık, çalı, yer örtücü ve saksılı bitkilendirmeler) ayrıca ücretlendirilecektir.
Afyonkarahisar

GÜVENLİK VE RESEPSİYON

 • Şüpheli şahısların veya araçların siteye girmesine engel olmak
 • Site ve Apartmanlarda bez afiş asılmasına ve reklam amaçlı çalışmalara izin vermemek
 • Pazarlamacı, seyyar satıcı ve dilencilerin siteye girmesine engel olmak
 • Şüpheli paketler için gerekli tedbiri alıp polise bildirmek
 • Kapısı açık veya anahtarı kapıda unutulmuş dairelerle ilgili site yönetimine ve daire sahibine haber vermek
 • Site ve Apartman sakinlerine gelen misafirler ile ilgili olarak ev sahibini bilgilendirmek.
 • Site sakinlerini rahatsız edecek boyutta gürültü yapanları uyarmak
 • Çocuk ve yaşlıların kaybolmaları halinde ailelerine teslim etmek
Afyonkarahisar

YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ : (KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE)

 • Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından verilen kararların yerine getirilmesi
 • Ana taşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı için gereken önlemlerin alınması
 • Genel Kurulda karar verilen para ve avansların toplanılması
 • Ödemelerin kabulü, borçların ödenmesi, varsa kiraların toplanması
 • Ana taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü
 • Ana taşınmazı ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli önlemlerin alınması
 • Gerek görüldüğü zaman dava açılması ve icra takiplerinin yapılması
 • Bankalarda hesap açmak bu hesaplara para yatırmak ve Genel Kurulda verilen yetkilere dayanılarak bu hesaplardan para çekmek.
 • Kat Malikleri Kurulunun Olağan ve gerek görülüğü zaman Olağanüstü toplantılarını düzenlemek.
 • Kanun gereği tutulması gereken Genel Kurul Defteri, aylık Gelir-Gider dosyaları ve diğer belgeleri usulüne uygun olarak tutmak ve saklamak.
 • Her yıl işletme projesini hazırlamak ve Genel Kurulun bilgisine sunmak.
 • Sitede çalışan görevlilerin durumlarını ilgili resmi kuruluşlara bildirmek ve bu görevlilerin sicil dosyalarını tutmak gibi profesyonel apartman ve site yönetim hizmetleri